သင်တန်း တက်ရောက်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း

၁ ။  ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ် (Semester II) ၊ ဒုတိယနှစ် (Semester IV)၊ တတိယနှစ် (Semester VI) နှင့် စတုတ္ထနှစ် သင်တန်းများ၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းများ နှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ဒုတိယနှစ် (Semester III) သင်တန်းများကို (၁ - ၆ - ၂၀၂၃) ရက်၊ (ကြာသပတေးနေ့) တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂ ။  သို့ဖြစ်ပါ၍ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် ( ၂၃ - ၅ - ၂၀၂၃ )ရက် ( အင်္ဂါနေ့ ) မှ စတင်၍ ဆက်သွယ်ကျောင်းအပ်နိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

မော်ကွန်းထိန်း
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်0 Years
0 Lecturers
0 Enrollment
0 Graduates

LATEST NEWS


Previous Programming Contest

MCPC 2019

2019 Myanmar Collegiate Programming Contest

Read More

ICPC 2018

2018 ICPC Asia-Yangon Regional Programming Contest

Read More

2018 Myanmar Collegiate Programming Contest

Read More

ICPC 2017

2017 ACM-ICPC Asia-Yangon Regional Programming Contest

Read More

2017 Myanmar Collegiate Programming Contest

Read More

ICPC 2016

2016 Asia-Yangon Regional Programming Contest

Read More

2016 Asia-Yangon National Programming Contest

Read More