ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် နှင့် ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် (Semester II) ၊ ဒုတိယနှစ်(Semester IV)၊ တတိယနှစ်(Semester VI)၊ စတုတ္ထနှစ်သင်တန်းများ၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်စာမေးပွဲ နှင့်၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ဒုတိယနှစ် (Semester III) သင်တန်း၏ ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲများ ကို (၂၅-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၃-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့ အထိလည်းကောင်း၊ လက်တွေ့စာမေးပွဲများကို (၄-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ပူးတွဲပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အထက်ပါသင်တန်းအသီးသီး၏ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် (Private Study) ကို (၂၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်

Examination Timetable


Retake Examination TimetableExam Timetable can be downloaded here.

0 Years
0 Lecturers
0 Enrollment
0 Graduates

LATEST NEWS


Previous Programming Contest

MCPC 2019

2019 Myanmar Collegiate Programming Contest

Read More

ICPC 2018

2018 ICPC Asia-Yangon Regional Programming Contest

Read More

2018 Myanmar Collegiate Programming Contest

Read More

ICPC 2017

2017 ACM-ICPC Asia-Yangon Regional Programming Contest

Read More

2017 Myanmar Collegiate Programming Contest

Read More

ICPC 2016

2016 Asia-Yangon Regional Programming Contest

Read More

2016 Asia-Yangon National Programming Contest

Read More